بازدیدهای عمرانی شهردار یزد و اعضای شورای اسلامی شهر( بلوار شهیدان پارسائیان، بلوار ایرج افشار، بلوار دکتر اسلامی ندوشن، سیلبندپارک کوهستان، مسیل)

عصر روز شنبه بیست و دوم مهرماه، ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد و عزیزالله سیفی رئیس  شورای اسلامی شهر  به همراه اعضای شورا، محمد علی سلمانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری، محمد رسول طهماسبی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری، حمید رضا رحیمدل معاون خدمات شهری شهرداری، مظاهر طیبی مدیرمنطقه سه شهرداری، امین خبیری رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری و علیرضا ابویی مدیر منطقه دو شهرداری از پروژه های عمرانی سطح شهر در منطقه سه شهرداری شامل احداث بلوار اسلامی ندوشن با طول ۱۵۰۰ متر و عرض ۳۰ متر، پروژه احداث بلوار سردار فلاح زاده با طول ۱۸۰۰ متر و عرض ۱۱ متر و هزینه ۳۰ میلیارد ریال، پروژه احداث بلوار شهیدان پارسائیان - ایرج افشار با طول ۱۹۰۰ متر، عرض ۱۲ متر و هزینه ۳۰ میلیارد ریال، سیل بندهای بالادست پارک کوهستان، ساماندهی رودخانه مرکزی شهر و دیگر پروژه ها بازدید کردند.