اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری یزد:

همه هنرمندان به جمع ساباط بپیوندند.