امرالله سیف‌الدینی - مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر دو‌شنبه هفدهم دی‌ماه 1397

امرالله سیف‌الدینی؛ مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد درباره وظایف و فعالیت‌های این اداره، دلایل عدم رفع تخلف سدّمعبر بعضی از نمایشگاه‌های اتومبیل و همچنین برخورد با فروشندگان سیار گل و کتاب در چهارراه‌ها توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.