اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب در یزد

مدیریت بحران شهرداری یزد، طی یک سال گذشته برای پیشگیری از وقوع سیل در این شهر، اقداماتی از جمله، اختصاص ۲۷ میلیارد تومان برای افزایش حجم مخازن و ایجاد سرریز سیل بندها انجام و افزایش ظرفیت مخازن سیل بند را نیز در دستور کار قرار داده است.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران " ایسنا " / یزد