اقدامات و برنامه های شهرداری یزد برای نوروز 1400

جمال‌الدین عزیزی؛ شهردار شهر میراث جهانی یزد درباره اقدامات و برنامه های شهرداری یزد برای نوروز 1400 توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.