اقدامات شهرداری یزد درخصوص بازسازی پل های عابرپیاده مکانیزه در سطح شهر

شهردار یزد در برنامه رادیویی نسیم صبح تشریح کرد: اقدامات شهرداری یزد درخصوص بازسازی پل های عابرپیاده مکانیزه در سطح شهر

آبان 1402