اعمال قانون راننده تانکر متخلف در یزد

راننده تانکر حمل فاضلاب که آب فاضلاب را در کوچه تخلیه کرده و از محل متواری شده بود با همکاری عوامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و مامورین نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

بنا بر اعلام اهالی محل در خیابان هجرت در منطقه چهار شهرداری با سامانه تلفنی ۱۳۷، راننده تانکر حمل فاضلاب، به جهت اعتراض همسایگان مبنی بر عدم ورود و توقف این خودرو در داخل کوچه، آب فاضلاب را در کوچه تخلیه کرده و از محل متواری شده است.

بنا به دستور محمد ابراهیم اقبالی معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب یزد، شناسایی متهم توسط مامورین نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفت.

با همکاری عوامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و مامورین نیروی انتظامی متهم شناسایی و به دستور مقام قضایی دستگیر و خودروی وی توقیف گردید.