اصلاح هندسی تقاطع شرکت نفت و میدان صنعت، جزء پروژه‌های شاخص اصلاح هندسی در دستور کار شهرداری می‌باشد

محمود دهقان؛ معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری یزد درباره شرایط فعلی ترافیک شهر، روشنایی پل مهرآوران و اصلاح هندسی تقاطع‌ها توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.