از شهروندان تقاضا داریم زباله‌های خود را در روزهای تعیین شده، ساعت 10 شب و صرفاً درب منزل خود قرار دهند

محمدرضا میرجلیلی؛ مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری یزد درباره فعالیت‌های این حوزه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.