ارائه خدمات مناسب به شهروندان نسبت به نیازسنجی عمومی شهروندان در سطح محلات مناطق پنجگانه شهر یزد

فراخوان

پروژه نیازسنجی محلات شهر یزد

 

 

 

 

شهرداری یزد درنظر دارد در راستای برنامه ریزی مدون شهری و ارائه خدمات مناسب به شهروندان نسبت به نیازسنجی عمومی شهروندان در سطح محلات مناطق پنجگانه شهر یزد اقدام نماید. لذا از عموم محققین و متخصصین حوزه نیازسنجی، تحلیل آماری و برنامه ریزی شهری و حوزه های مرتبط درخواست می گردد رزومه کاری اعضاء و همکاران اجرایی این طرح را  با رعایت شرایط زیر، تا تاریخ 1400/03/15 به دبیرخانه شهرداری یزد ارائه نمایند.

نکات و شرایط ارائه رزومه:

- محدوده و قلمرو طرح: محلات مناطق پنجگانه شهر یزد

- رزومه کامل مجری و همکاران طرح به همراه شماره تماس در پاکت مهر و موم شده  ارسال گردد.

- پس از بررسی رزومه ها و انتخاب مشاورین واجد شرایط از آنها  برای اجرای طرح استعلام، دعوت به عمل می آید. در اعلام رزومه کاری مطابق با جدویل زیر امتیاز داده می شود:

- برای اطلاع و دستیابی به فایل شرح خدمات طرح، به پورتال شهرداری یزد به آدرس yazd.ir   بخش آگهی ها، قسمت فراخوان مراجعه شود.

 

عنوان

سقف امتیاز

طرح های مرتبط با نیازسنجی شهری به همراه تاییدیه هر مورد

30

اجرای طرح های برنامه ریزی و تحلیل آماری شهری به همراه تاییدیه هر مورد

30

پروپوزال پیشنهادی

10

معرفی تیم تخصصی همکار به همراه رزومه کاری

10

ارائه مطلوب حضوری یا مجازی

20

 

 

- مراحل ارسال رزومه با رعایت تمام موارد یاد شده در زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.

- بر روی پاکت ارسالی نام مجری و شماره تماس ذکر گردد.

نحوه ثبت نام و ارائه طرح:

-  علاقمندان می توانند طی مدت مشخص شده، با مراجعه به دبیرخانه شهرداری و تحویل موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.

- پاکت حاوی رزومه کامل شرکت

- پاکت حاوی کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای شرکتهای ارائه دهنده رزومه)

 نشانی دبیرخانه شهرداری یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد.

تلفن:  ۳۷۲۵۲۰۰۲ – ۰۳۵ داخلی : 326

 

برای دریافت اسناد فراخوان کلیک کنید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد