ارائه الگوی بهینه جهت بهبود کارایی در مالیه سازمان‌های تابعه شهرداری یزد با تأکید بر اثربخشی عرضه خدمات (مطالعه موردی: سازمان پسماند)

فراخوان ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی با موضوع:

ارائه الگوی بهینه جهت بهبود کارایی در مالیه سازمان‌های تابعه شهرداری یزد

با تأکید بر اثربخشی عرضه خدمات (مطالعه موردی: سازمان پسماند)

 

 

 

 

شهرداری یزد با ۱۰ سازمان زیرمجموعه در حوزه‌های گوناگون، بخش عمده‌ای از مسئولیت خود را در سطح شهر در قالب سازمان‌های تابعه به انجام می‌رساند. بار مالی تحقق مسئولیت‌های یادشده، باعث شده که سازمان‌های تابعه شهرداری هر ساله بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری یزد را به خود اختصاص داده و در عمل سازمان‌های زیان‌ده به شمار آیند. در صورتی که برخی سازمان‌های تابعه شهرداری به پشتوانه نوع فعالیت‌های خود، امکان درآمدزایی و تأمین بخشی از هزینه‌های سالانه شهرداری را دارا هستند.

بدین منظور مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر یزد در نظر دارد تا مطالعاتی درباره روش‌های درآمدزایی سازمان‌هایی که پتانسیل‌های مورد نیاز را دارند به انجام برساند تا این سازمان‌ها (همچون پسماند، فاوا، حمل و نقل و...) افزون بر تأمین هزینه‌های خود، بخشی از بودجه سالانه شهرداری را به منظور هزینه‌کرد سازمان‌های غیر درآمدزا (همچون آتش‌نشانی) تأمین نمایند.

در این راستا رسیدن به تعریف مشترک و مبنا از درآمد، هزینه و سود امری ضروری برای ادامه روند پژوهش است، به طوری که سازمان‌های تابعه شهرداری با مدیریت صحیح هزینه‌ها از یک سو و به‌کارگیری روش‌های درآمدزایی از سوی دیگر، در فرایندی اثربخش نقش‌آفرینی کنند و بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری را محقق سازند.

بدین منظور سازمان پسماند شهرداری یزد جهت مطالعه اولیه و طراحی مدل درآمدزایی پایدار انتخاب شده است تا در صورت موفقیت نتایج مطالعات، مدل‌های مشابه برای سایر سازمان‌ها نیز طراحی و اجرا گردد. با توجه به اهمیت این سازمان در خدمات‌رسانی به شهروندان، لزوم توجه مشاور به توازن و بهینه‌یابی درآمد و خدمات از اهمیت شایانی برخوردار است. همچنین با توجه به اینکه تهیه طرح جامع پسماند شهر یزد توسط سازمان پسماند در دست پیگیری است، هماهنگی و هم‌افزایی میان طرح‌ها ضرورت دارد.

در مجموع، انتظارات از طرح به شرح ذیل است:

-        ارائه روش‌های کارا جهت درآمدزایی مطلوب سازمان پسماند

-        ارائه روش‌های کارا جهت خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان از سوی سازمان پسماند

-        بررسی، سنجش و ارائه روش‌های علمی محاسبه‌پذیر جهت تعیین بهای تمام‌شده عرضه خدمات

-        ارائه روش‌های کارا جهت کاهش بهای تمام‌شده عرضه خدمات

-        ارائه روش‌های کارا جهت ارتقای سطح اثربخشی عرضه خدمات

خواهشمند است پژوهشگران محترم پروپوزال مورد نظر را به همراه سوابق پژوهشی و اجرایی خود حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 به مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری یزد به آدرس میدان آزادی -  ابتدای خیابان شهید مطهری – کد پستی 8917698639 ارسال نمایند.

تلفن : ۰۳۵37252002 و ۰۳۵37252010 داخلی 4320 - 326               نمابر:  ۰۳۵۳۷۲۵۲۱۶۶

ـ درگاه اینترنتی :  yazd.ir   

ـ  پست الکترونیک: yazd@yazd.ir

پژوهشگران محترم برای دریافت اسناد و کسب اطلاعات تکمیلی به پورتال yazd.ir   بخش آگهی ها – فراخوان  مراجعه فرمایند.

 

برای دریافت اسناد فراخوان  کلیک کنید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد