اختتامیه ششمین جشنواره ملی تئاتر چتر زندگی

ششمین جشنواره ملی تئاتر چتر زندگی در شهر میراث جهانی یزد با معرفی نفرات و آثار برتر به کار خود پایان داد.