آغاز اعیاد شعبانیه ، سالروز ولادت سه نور ولایت ، بر تمامی شیعیان مبارک باد

آغاز اعیاد شعبانیه ، سالروز ولادت سه نور ولایت ، بر تمامی شیعیان مبارک باد

آغاز اعیاد شعبانیه ، سالروز ولادت سه نور ولایت ، بر تمامی شیعیان مبارک باد

آغاز اعیاد شعبانیه ، سالروز ولادت سه نور ولایت ، بر تمامی شیعیان مبارک باد