آسفالت بلوار رسالت تعویض خواهد شد

سرپرست معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از تعویض شدن آسفالت بخشی از بلوار رسالت واقع در امامشهر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد - محمد رسول طهماسبی با بیان اینکه بلوار رسالت در یک مرحله و طی ۲۰ روز آسفالت خواهد شد، اظهار کرد: تعویض آسفالت این مسیر به طول ۵۶۰ متر و عرض ۹ متر با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد با اشاره به مستهلک شدن زیرسازی آسفالت بلوار رسالت، گفت: در این پروژه ۱۱۰۰ متر سنگ جدول به علت فرسودگی جمع آوری و سنگ جدول های جدید نصب خواهد شد و زیرسازی قدیمی آسفالت این مسیر در باند رفت از ابتدای میدان آرمان به سمت بلوار یاسمن به طول ۵۶۰ متر جمع آوری و پس از بستر سازی و اجرای  مجدد آن، آسفالت خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: در ادامه آسفالت بلوار رسالت در صورت تخصیص اعتبار، باند رفت از چهار راه شرکت نفت به سمت میدان آرمان در چند ماه آینده آسفالت خواهد شد.

​​​​​​​