آزادسازی‌های مربوط به خیابان 30 متری حدفاصل خیابان انقلاب و چهارراه یزدباف انجام شده و این خیابان تا دو ماه آینده به طور کامل ساماندهی می‌شود

حمید دهقان؛ سرپرست منطقه یک شهرداری یزد درباره پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی در این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.