167

«حمید دهقان بنادکی» به سمت سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد منصوب شد

شهردار شهر میراث جهانی یزد در حکمی «حمید دهقان بنادکی» را به سمت سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد منصوب کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم محی الدینی در حکمی «حمید دهقان بنادکی» را به سمت سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد منصوب کرد.

شهردار یزد در این حکم آورده است؛

با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد منصوب می گردید.

امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی بر اساس شرح وظایف محوله در ساختار سازمانی و بهره گیری از تجارب و توان خویش در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

از پروردگار متعال موفقیت روز افزون شما را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خدمت رسانی به شهروندان گرامی خواستارم.