116

«امیر شاکری» سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد شد

شهردار شهر میراث جهانی یزد در حکمی «امیر شاکری» را به سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد منصوب کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم محی الدینی در حکمی «امیر شاکری» را به سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد منصوب کرد.

شهردار یزد در این حکم آورده است؛

مدیریت عامل اصلی و حیات بخش هر سازمان و نهادی است و مدیریت شهری در شهرها عهده دار موضوعات مرتبط با حیات شهری است و ایجاد شهری مناسب زندگی حال و آینده شهروندان، در واقع ایجاد شهر پایدار؛  ماموریت خطیر و الزام آور مدیریت شهری محسوب می شود.

لذا با استعانت از خداوند متعال و نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد منصوب می گردید.

امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی و بر اساس شرح وظایف محوله در ساختار سازمانی و بهره گیری از تجارب و توان خویش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

از پروردگار متعال موفقیت روز افزون شما را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خدمت رسانی به شهروندان گرامی خواستارم.

گفتنی است؛ شاکری، کارشناس فرمانداری یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد، معاون دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد، سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد و شهردار حمیدیا را در کارنامه خود دارد.