معاونت خدمات شهری

حمید رضا رحیمدل
معاون خدمات شهری

​​​​​​​​​​​​​تلفن تماس: 03533133500

ساختار سازمانی

خدمات معاونت

آخرین اخبار

آرشیو اخبار

شرح وظایف

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان ​​​​​​​

برنامه ریزی و نظارت بر حفظ بهبود محیط زیست شهر ​​​​​​​

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر رفع  تخلفات شهری

برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر

ادارات زیر مجموعه

  مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

  مدیریت پیشگیری و رفع  تخلفات شهری

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محمدرضا میرجلیلی   
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
03533133507
 • سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری 

 • برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهر 

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت و بهداشت محیط شهر

 • تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها 

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیریت های مناطق و سازمانهای حوزه خدمات شهری شهرداری یزد

ابوالقاسم ابوالحسنی
  مدیریت پیشگیری و رفع  تخلفات شهری
   37252046
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر پیشگیری، کاهش و رفع  تخلفات شهری

 • نظارت بر بر عملکرد ستادهای رفع سد معبر ، ساخت و سازهای غیر مجاز، متکدیان و تصرفهای غیر مجاز

 • پیگیری امور حقوقی و قضایی تخلفات شهری شامل طرح دعاوی، مراجعه به دادسرا و دادگستری وهماهنگی با نیروی انتظامی

 •  پیگیری امور اجرائیات شهرداری  ​​​​​​​

سید محمد میرجلیلی
مدیر بحران و پدافند غیرعامل
03533133510
 • بررسی تاسیسات و امکانات موجود در شهرداری و سازمان های تابعه و برنامه ریزی برای تقویت عملیاتی شهرداری
 • مقاوم سازی ،نوسازی و ایمن سازی ساختمان ها و تاسیسات شهرداری از جمله ایستگاههای آتش نشانی و تاسیسات خدمات شهری جهت کاهش خطر پذیری در برابر حوادث و سوانح
 • تجزیه و تحلیل حوادث مربوط به حوزه فعالیت شهرداری به منظور شناسایی مسایل ومشکلات و ارایه برنامه ای پیشگپری
 • برنامه ریزی برای نظارت بر اجرای آیین نامه ای ایمنی در حوزه وظایف شهرداری
 • انجام پزوهش های کاربردی مورد نیاز برای ارتقای کیفیت عملکرد شهردای در مدیریت بحران
 • تهیه خط مشی و سیاستگذاری در حوزه برنامه اجرایی و نظارت بر فعالیت مجموعه شهرداری ( معاونت ها و سازمان عای زیر مجموعه ) در انجام وظایف مرتبط با مراحل مدیرتن بحران
 • برانامه ریزی لازم برای تامین اعتبار ات مورد نیاز مراحل مختلف مدیرت بحران از طریق منابع داخلی شهرداری ها
 • ایجاد هماهنگی و اقدام برای انسجام میان مجموعه شهرداری برای کنترل شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح و برنامه ریزی برای اجرای مانورهای مرتبط

تماس با ما

آدرس
 • آدرس شهرداری مرکز: یزد -میدان آزادی - ابتدای خیابان شهید مطهری
تلفن 
۰۳۵-33133500
پست الکترونیک
info@yazd.ir