• Thu, 23 May 2019
  • find-prayer-time
  • weather-condition

تقدیر از برگزیدگان شهرداری یزد در المپیاد علمی کارکنان شهرداری های استان در سال 1396

تقدیر از برگزیدگان شهرداری یزد در المپیاد علمی کارکنان شهرداری های استان در سال 1396

 

از سوی مهدی فعالی  معاون برنامه ریزی و توسعه  سرمایه انسانی شهرداری یزد،  برگزیدگان المپیاد علمی کارکنان شهرداری های استان که در شهرداری یزد مشغول به کار می باشند،  مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.

summary-address :