100 هکتار از باغچه های سطح شهر ساماندهی گردید

100 هکتار از باغچه های سطح شهر ساماندهی گردید

مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز تصریح کرد طی سه ماهه اول سال94به منظور آبگیری بیشتر وهمچنین پیشگیری از بروز آفات وبیماری درختان سطح شهر ،مقدار 100 هکتار از باغچه های سطح شهر شامل بلوار های خیابان شهید رجایی ،بلوار 17 شهریور ،فضای سبز زیتون ،خیابان فهادان ،تپه کسنویه ،بلوار شهید صدوقی (ره)،بلوار نواب صفوی،پارک شهدا ،پارک غدیر  ،بلوار امام حسین (ع) ،بلواردهه فجر،بلوا رامام جعفرصادق(ع) ،پارک وحشی بافقی ،خیابان تیمساز فلاحی ،بلوار دانشگاه ،بلوار دانشجو ،بلوا رشهید قندی ،بلوار پاسداران و....ساماندهی گردیده است که این ساماندهی شامل حذف علف هرز ،خاکبرداری وخاکریزی باغچه ها می باشد.

وی همچنین افزود طی سه ماه ه اول سال 94 مقدار 16500 مترمربع گلکاری شامل گلهای فصلی ودائمی درمیادین وپارکها ومحل های گلکاری بلوار های سطح شهرانجام گرفته وتعدادبیش از 8500  اصله از درختان سطح شهر هرس وخشکه بری شده است.

                                                                                           روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.