100 درصد وابستگي درآمدي شهرداري به همياري مردم

100 درصد وابستگي درآمدي شهرداري به همياري مردم
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد مهندس سيدعلي اكبر ميروكيلي شهردار يزد درگفتگويي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: هم مشكلات وهم خدمات را به مردم بگوئيم تا مردم آشنا شوند.
وي با بيان اينكه وظيفه شهرداري خدمت است، وابستگي درآمدي شهرداري به همياري مردم را 100 درصد عنوان نمود وكمك دولت به شهرداريها را به مثابه نمكي براي ديگ خدمت شهرداري ها توصيف كرد.
شهردار يزد اظهار داشت: با وجود 1170 شهرداري در كشور اگر دولت حداقل به هركدام 10 ميليون نيز كمك كند، كمك بزرگي نموده است.
 
مهندس سيدعلي اكبر ميروكيلي تأكيد كرد انتظار ما از مردم اين است عوارض و بدهيهايي كه به شهرداري دارند بپردازند تا دربرنامه ريزها وخدمت رساني به مردم خللي ايجاد نشود، زيرا اگر درآمد نباشد شهرداري نمي تواند در فضاي سبز، جمع آوري زباله ، نظافت و... خدمت رساني كند.
وي دراين گفتگو دليل تأخير در پروژه تقاطع غيرهمسطح چهارراه معلم را با وجود انجام عمده عمليات پايه اي آن كه زيرسطحي بوده، عدم جابجايي تأسيسات از جمله گاز عنوان كرد وگفت: تا قبل از جابجايي تأسيسات، 312 شمع به قطر 20/1 متر وعمق متوسط 20 متر به اجرا درآمد.
شهردار يزد خاطرنشان كرد كه مردم دست مار ابگيرند، نه فقط پول بدهند بلكه ايده هم بدهند، انتقاد هم بكنند وترجيحاً انتقاد سازنده.
مهندس ميروكيلي با اشاره به اصلاح هندسي ميدان راه آهن طرح آن را كارشناسي وبراساس نظر مشاور دانست ودليل برعكس شدن دور آن ميدان را عدم تلاقي جهت دسترسي راه آهن با جهت گردش دور ميدان ذكر كرد.
شهردار منتخب سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد همچنين بر رعايت حقوق شهروندي شهروند نسبت به شهروند، شهروند نسبت به شهرداري وشهرداري نسبت به شهروند تأكيد نمود.
وي ضمن بيان اينكه شهرداري يزد در آينده اي نزديك مؤثرتر در زمينه فرهنگ ظاهر مي شود خبر از تأسيس سازمان فرهنگي – ورزشي شهرداري داد وخاطرنشان كرد: فرهنگ درست كه داشته باشيم،درست رانندگي مي كنيم، حقوق همديگر را رعايت مي كنيم، نسبت به هم مهربانتريم، نوع نگرشهايمان بهتر مي شود، بچه هايمان را براي آينده نظام بهترتربيت مي كنيم واگر فرهنگ درست شود اقتصاد هم درست مي شود كه با رعايت باورهاي ديني واخلاق اسلامي، خدمات مناسب ارائه ورعايت كامل حق وعدالت هم مي شود.
شهردار يزد از پروژه هاي چهارراه مهديه، چهارراه فضاي سبز، سه راه حكيميان، سطح سوم شهداي محراب، بلوار ولايت وفرهنگسراي منطقه محروم به عنوان طرحهايي ياد كرد كه با موافقت شورا مقرر گرديده بود از محل مشاركت انجام شود كه با مخالفت فرمانداري مواجه گرديد و با چشم پوشي از اينكه مشاركتي به اجرا در مي آيد گفتند بايد براي آن رديف اعتبار تعريف شود.
330 هزار مترمربع آسفالت از ابتداي سالجاري، هزينه 10 ميليارد ريالي در نصب علائم هندسي وتابلوهاي ايستاده و... ، اجراي سامانه pms يا مديريت معابر شهري كه حفاريها را ساماندهي    مي كند و وضعيت آسفالت را مي سنجد، تهيه نرم افزارهاي مختلف واز جمله برنامه هاي اداري ومالي شهرداري واتوبوسراني از مهمترين مواردي بود كه مهندس ميروكيلي به عنوان بخش كوچكي از فعاليتهاي مختلف شهرداري يزد دراين گفتگو عنوان كرد.
 
                                                            ­« روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :