10 تا 45 درصد تخفيف براي تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه تمام

10 تا 45 درصد تخفيف براي تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه تمام
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد مهندس عباس دهقان خاطرنشان كرد به منظور سامان دادن به سيماي شهر و تسريع در اجرا و احداث ساختمانهايي كه پروانه براي آنها صادر گرديده اما نيمه كاره رها شده اند و همچنين در جهت كاهش عوارض و مساعدت به شهروندان ، پروانه ساختمانهايي كه مهلت قانوني پنج سال، از زمان صدورشان گذشته است با شرايط ويژه تمديد مي شود.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري يزد اظهار داشت: پروانه هايي كه از تاريخ 16/12/68 تا پايان سال 74 اخذ شده است جهت تمديد در مرحله سقف 25 درصد، در مرحله اسكلت تا پاي سقف 35 درصد و در مرحله زمين 45 درصد تخفيف داده مي شود.
وي همچنين در خصوص پروانه هايي كه از ابتداي سال 75 تا پايان سال 79 صادر شده گفت: به منظور تمديد آن در مرحله سقف 20 درصد، در مرحله اسكلت تا پاي سقف 30 درصد و در مرحله زمين 40درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.
مهندس عباس دهقان علاوه براين تخفيف تمديد پروانه هايي كه از ابتداي سال 80 تا پايان سال 83 اخذ شده را در مرحله سقف 15 درصد، در مرحله اسكلت تا پاي سقف 25 درصد و در مرحله زمين 35 درصد اعلام كرد.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري يزد همچنين تخفيف تمديد پروانه هايي كه از ابتداي سال 84 به بعد صادر شده را در مرحله سقف 10 درصد در مرحله اسكلت تا پاي سقف 20 درصد و در مرحله زمين 30 درصد ذكر نمود.
وي متذكر شد اين تخفيف ها، به شرطي اعمال مي شود كه صاحبان املاك ، حداكثر تا پايان سالجاري مبادرت به تمديد پروانه هاي خود نمايند.
وي خاطرنشان كرد: تمديد پروانه هاي صادر شده پيش از تاريخ 16/12/68 و پروانه هايي كه از تاريخ صدور آنها بيش از پنج سال نمي گذرد مشمول اين تخفيف ها نمي شوند و براساس تعرفه هاي 1389 محاسبه مي گردند.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.