گلکاری 20 هزار متر مربع از باغچه های سطح شهر

 20هزار مترمربع از مثلثیها، ورودی بلوار ها، میادین وپارکهای سطح شهر توسط سازمان پارکها گلکاری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز ـ مهندس صفدر پور گفت : از ابتدای آذر ماه سالجاری تاکنون سازمان پارکها وفضای سبز گلکاری باغچه های سطح شهر را درسطح وسیعی آغاز نموده  که تاکنون پارکهای ناحیه تاریخی، مثلثی ابتدای بلواراستقلال، دروازه قرآن، مثلثی چهارراه محمودآباد، میدان سید حسن نصرالله، میدان عالم، نوارسبز جانباز، مثلثی میدان آیت الله مدرسی، میدان ریاضی یزدی و.... را با انواع گلهای فصلی ازقبیل بنفشه، همیشه بهار وشب بو  گلکاری نموده است .

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد خاطر نشان کرد : بیش از نیمی از گلهای استفاده شده درگلکاریهای سطح شهر از تولیدات گلخانه سازمان بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :