گزارش تصویری پایان فاز اول طرح نقاشی دیواری زیرگذر میدان ابوذر

گزارش تصویری پایان فاز اول طرح نقاشی دیواری زیرگذر میدان ابوذر