گزارش تصویری نشست تبادل تفاهم نامه همکاری شهرداری یزد و سازمان جهانی تبلیغات در جلسه شورای اسلامی شهر

گزارش تصویری نشست تبادل تفاهم نامه همکاری شهرداری یزد و سازمان جهانی تبلیغات در جلسه شورای اسلامی شهر

.

آدرس کوتاه :