گزارش تصویری مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد

گزارش تصویری مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد


گزارش تصویری مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد

.