گزارش تصویری مراسم افتتاحیه سومین جشنواره تئاتر خیابانی چتر زندگی در گذر فرهنگ و هنر یزد

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه سومین جشنواره تئاتر خیابانی چتر زندگی در گذر فرهنگ و هنر یزد

.

آدرس کوتاه :