گزارش تصویری مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین با حضور استاندار و شهردار شهر جهانی یزد در سالن وحدت

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین با حضور استاندار و شهردار شهر جهانی یزد در سالن وحدت


گزارش تصویری مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین با حضور استاندار و شهردار شهر جهانی یزد در سالن وحدت

.