گزارش تصویری مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی با حضور شهردار شهر جهانی یزد

گزارش تصویری مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی با حضور شهردار شهر جهانی یزد


گزارش تصویری مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی با حضور شهردار شهر جهانی یزد

.