گزارش تصویری فضاسازی شهری به مناسبت 14 خرداد سالروز رحلت امام خمینی (ره)

گزارش تصویری فضاسازی شهری به مناسبت 14 خرداد سالروز رحلت امام خمینی (ره)