گزارش تصویری روند هرس زمستانه درختان سطح شهر یزد در بلوارهای تیمسار فلاحی،سعادت، جهاد، بوستان، باهنر، امام جعفر صادق (ع)، شهید بهشتی و سایر معابر


آدرس کوتاه :