گزارش تصویری دیدار سفیر کشور اوکراین در ایران با شهردار شهر جهانی یزد

گزارش تصویری دیدار سفیر کشور اوکراین در ایران با شهردار شهر جهانی یزد

.

آدرس کوتاه :