گزارش تصویری حضور شهردار شهر میراث جهانی یزد در مراسم گرامیداشت هفته بسیج

گزارش تصویری حضور شهردار شهر میراث جهانی یزد در مراسم گرامیداشت هفته بسیج


گزارش تصویری حضور شهردار شهر میراث جهانی یزد در مراسم گرامیداشت هفته بسیج

.