گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در گردهمایی عاشورائیان در حسینیه حسن آباد مشیر

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در گردهمایی عاشورائیان در حسینیه حسن آباد مشیر

.

آدرس کوتاه :