گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) در خیمه گاه منطقه سه شهرداری یزد

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) در خیمه گاه منطقه سه شهرداری یزد

.

آدرس کوتاه :