گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم جشن مردمی نسیم اسکان به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی در سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم جشن مردمی نسیم اسکان به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی در سالن اجتماعات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

.

آدرس کوتاه :