گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم بزرگداشت شهید "حاج قاسم سلیمانی" در مسجد روضه محمدیه (حظیره)

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم بزرگداشت شهید "حاج قاسم سلیمانی" در مسجد روضه محمدیه (حظیره)

.

آدرس کوتاه :