گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم افتتاحیه گالری نقاشیخط استاد محمد مهدی راضی

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در مراسم افتتاحیه گالری نقاشیخط استاد محمد مهدی راضی

.

آدرس کوتاه :