گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی در سومین جلسه ستاد اجرایی و عملیاتی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری یزد

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی در سومین جلسه ستاد اجرایی و عملیاتی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرداری یزد

لازم به ذکر است جلسات این ستاد روزانه با حضور اعضاء در شهرداری یزد برگزار می شود.

آدرس کوتاه :