گزارش تصویری حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو در صحن علنی شورای اسلامی شهر

گزارش تصویری حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو در صحن علنی شورای اسلامی شهر

.