گزارش تصویری بهره برداری از پل و پارک فیضیه با حضور شهردار و مدیران شهری یزد

گزارش تصویری بهره برداری از پل و پارک فیضیه با حضور شهردار و مدیران شهری یزد

.

آدرس کوتاه :