گزارش تصویری بازدید وزیر محترم کشور از غرفه شهرداری یزد در دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای کشور

گزارش تصویری بازدید وزیر محترم کشور از غرفه شهرداری یزد در دومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای کشور

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :