گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از مسیل یزد در کوی زینبیه

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از مسیل یزد در کوی زینبیه

.

آدرس کوتاه :