گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از واحدهای مختلف شهرداری یزد و دیدار با پرسنل در روز اول فروردین و آغاز سال نو

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از واحدهای مختلف شهرداری یزد و دیدار با پرسنل در روز اول فروردین و آغاز سال نو

.

آدرس کوتاه :