گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از روند رفع آبگرفتگی در منطقه دو شهرداری یزد

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی از روند رفع آبگرفتگی در منطقه دو شهرداری یزد

.

آدرس کوتاه :