گزارش تصویری بازدید آقای مهندس پژمان شهردار محترم مشهد از غرفه شهرداری یزد

گزارش تصویری بازدید آقای مهندس پژمان شهردار محترم مشهد از غرفه شهرداری یزد

 

 

 

 

آدرس کوتاه :