گزارش تصویری بازدید آقای عابدی نماینده محترم مردم طبس در مجلس شورای اسلامی و آقای خانی عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز از غرفه شهرداری یزد

گزارش تصویری بازدید آقای عابدی نماینده محترم مردم طبس در مجلس شورای اسلامی و آقای خانی عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز از غرفه شهرداری یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :