گزارش تصویری بازدید آقای دکتر صارمی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از غرفه شهرداری یزد

گزارش تصویری بازدید آقای دکتر صارمی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از غرفه شهرداری یزد

 

 

 

 

آدرس کوتاه :