گزارش تصویری بازدید آقای تابش نماینده محترم مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی از غرفه شهرداری یزد

گزارش تصویری بازدید آقای تابش نماینده محترم مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی از غرفه شهرداری یزد

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :