گزارش تصویری بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد از غرفه شهرداری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد از غرفه شهرداری یزد

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :